transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bertil Nilssons tryckta skrifter 1978–2015

Författare och institution:
Martin Berntson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Kyrklig rätt och kyrklig orätt. Kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson (Bibliotheca Theologiae Practicae 97). Martin Berntson & Anna Minara Ciardi (red.), s. 469-483
ISBN:
978-91-7580-792-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Artos & Norma
Förlagsort:
Skellefteå
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Kyrkovetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Kyrkohistoria
Postens nummer:
236813
Posten skapad:
2016-05-22 23:32
Posten ändrad:
2016-07-06 13:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007