transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stiftelseägandets praktik

Författare och institution:
Jonas Ohlsson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) & Nordicom (2013-))
Publicerad i:
Almqvist, Kurt (red) Medielandskapet, s. 31-40
ISBN:
978-91-89672-79-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Medievetenskap
Nyckelord:
Dagspress, tidningsstiftelser, ägarinflytande, corporate governance
Postens nummer:
236806
Posten skapad:
2016-05-22 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007