transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mediemarknadens mobilisering

Författare och institution:
Jonas Ohlsson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) & Nordicom (2013-))
Publicerad i:
Mediestudiers årsbok - tillståndet för journalistiken 2014/2015, s. 95-106
ISBN:
978-91-980631-6-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Institutet för mediestudier
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Medievetenskap
Nyckelord:
Medieutveckling, dagspress, annonsmarknaden, presstöd
Postens nummer:
236804
Posten skapad:
2016-05-22 10:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007