transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Jakten på den försvunna affärsmodellen

Författare och institution:
Jonas Ohlsson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) & Nordicom (2013-))
Publicerad i:
Människorna, medierna & marknaden. Medieutredningens forskarantologi om en demokrati i förändring. SOU 2016:30., s. 211-235
ISBN:
978-91-38-24433-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Wolters Kluwer
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Medievetenskap
Nyckelord:
Medieutveckling, dagspress, annonsmarknaden, presstöd
Postens nummer:
236803
Posten skapad:
2016-05-22 10:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007