transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska: att analysera kontexten för litterära verk

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket); Sofia Tingsell (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Språkmöten och skönlitteratur. Perspektiv på litterär flerspråkighet. Redigerad av Siv Björklund och Harry Lönnroth. , s. 33-53
ISBN:
978-952-68538-1-9
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
VAKKI
Förlagsort:
Vaasa
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The cooperating research projects Language variation in text at the University of Vaasa, Finland, and Language, Society and Literature at the University of Gothenburg, Sweden, are concerned with multilingualism in literary works in which the dominant language is Swedish, interpolated with other languages and/or other linguistic varieties. Empirical research is conducted on contemporary Finnish and Swedish literature, in which Finnish, Meänkieli and other languages and linguistic varieties occur. In addition, the research projects develop theoretical and methodological tools for analysing and describing multilingualism in fiction more generally. This article presents a model for analysing literary works and their context(s) by means of four components: society, sender, receiver and text, including themes of literary works. The model proposed is based on Landqvist and Björklund (2014), who evolve a model by Eriksson and Haapamäki (2011). Here, a revised version of the model in Landqvist and Björklund (2014) is presented in which the concepts ‘translanguaging’ and ‘heritage language’ are suggested as tools for analysing multilingual literary works (cf. García & Wei 2014 on translanguaging in literary works).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Finsk-ugriska språk ->
Finska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
Nyckelord:
analysmodell, arvsspråk, kontextuella komponenter, litterär flerspråkighet, språkväxling, translanguaging
Ytterligare information:
VAKKI Publications, ISSN 2242-6841 ; 6
Postens nummer:
236802
Posten skapad:
2016-05-22 10:04
Posten ändrad:
2016-05-24 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007