transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Governing Central and Eastern European Migration in Swedish Municipalities

Författare och institution:
Gregg Bucken-Knapp (Förvaltningshögskolan & Centrum för Europaforskning (CERGU)); Karin Zelano (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Государственное управление в XXI веке: материалы 13-й международной конференции, май 2015. Секция 11. Практика регионального и муниципального управления: Российский и зарубежный опыт: [Сборник] / Коллектив авторов — М.: «КДУ», «Университетская книга», 2016. , s. 10-18
ISBN:
978-5-91304-647-5
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
migration integration CEE sweden governance urban areas
Postens nummer:
236796
Posten skapad:
2016-05-21 09:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007