transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Socioeconomic inequalities in childhood overweight: heterogeneity across five countries in the WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI-2008)

Författare och institution:
Lauren Lissner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); TMA Wijnhoven (-); Kirsten Mehlig (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för folkhälsoepidemiologi); Agneta Sjöberg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); M Kunesova (-); A Yngve (-); A Petrauskiene (-); V Duleva (-); A Rito (-); J Breda (-)
Publicerad i:
International Journal of Obesity, 40 ( 5 ) s. 796-802
ISSN:
0307-0565
E-ISSN:
1476-5497
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Excess risk of childhood overweight and obesity occurring in socioeconomically disadvantaged families has been demonstrated in numerous studies from high-income regions, including Europe. It is well known that socioeconomic characteristics such as parental education, income and occupation are etiologically relevant to childhood obesity. However, in the pan-European setting, there is reason to believe that inequalities in childhood weight status may vary among countries as a function of differing degrees of socioeconomic development and equity.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Epidemiologi
Postens nummer:
236781
Posten skapad:
2016-05-20 15:50
Posten ändrad:
2016-05-31 14:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007