transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the Abolition and Reintroduction of Legal Insanity in Sweden

Författare och institution:
Tova Bennet (-); Susanna Radovic (Centrum för etik, juridik och mental hälsa & Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Legal Insanity and the Brain: Science, Law and European Courts / Sofia Moratti; Dennis Patterson,, s. 169-206
ISBN:
9781849467919
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Hart Publishing
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Straffrätt
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
legal insanity, accountability, legal responsibility, mental disorder
Postens nummer:
236751
Posten skapad:
2016-05-20 11:37
Posten ändrad:
2016-05-20 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007