transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An Essential Role for Liver ER alpha in Coupling Hepatic Metabolism to the Reproductive Cycle

Författare och institution:
S. Della Torre (-); N. Mitro (-); R. Fontana (-); M. Gomaraschi (-); E. Favari (-); C. Recordati (-); F. Lolli (-); F. Quagliarini (-); C. Meda (-); Claes Ohlsson (Centre for Bone and Arthritis Research & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); M. Crestani (-); N. H. Uhlenhaut (-); L. Calabresi (-); A. Maggi (-)
Publicerad i:
Cell Reports, 15 ( 2 ) s. 360-371
ISSN:
2211-1247
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Lipoprotein synthesis is controlled by estrogens, but the exact mechanisms underpinning this regulation and the role of the hepatic estrogen receptor alpha (ER alpha) in cholesterol physiology are unclear. Utilizing a mouse model involving selective ablation of ER alpha in the liver, we demonstrate that hepatic ER alpha couples lipid metabolism to the reproductive cycle. We show that this receptor regulates the synthesis of cholesterol transport proteins, enzymes for lipoprotein remodeling, and receptors for cholesterol uptake. Additionally, ER alpha is indispensable during proestrus for the generation of high-density lipoproteins efficient in eliciting cholesterol efflux from macrophages. We propose that a specific interaction with liver X receptor alpha (LXR alpha) mediates the broad effects of ER alpha on the hepatic lipid metabolism.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi
Nyckelord:
cholesterol efflux capacity, estrogen-receptor, fatty liver, gene-expression, lipoprotein metabolism, postmenopausal women, binding-sites, mouse-liver, x-receptor, a-i, Cell Biology
Postens nummer:
236749
Posten skapad:
2016-05-20 11:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007