transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Värdegrunden för barnmorskans yrkesutövning

Författare och institution:
Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Lärobok för barnmorskor. Annette Kaplan et al. (red.), s. 47-51
ISBN:
9789144052106
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
236718
Posten skapad:
2016-05-19 11:41
Posten ändrad:
2016-05-25 08:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007