transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

HITS/Transparens (Harmoniserat intelligent systemstöd för transparenta transporter av farligt gods)

Författare och institution:
Ann-Sophie Sallander (Juridiska institutionen); Lars-Göran Malmberg (Juridiska institutionen); Henrik Sternberg (-); Magnus Andersson (-)
Antal sidor:
128
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Förlagsort:
Karlstad
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle)
Nyckelord:
Transport av farligt gods, vägtransport, offentlig rätt, personuppgifter, realtidsövervakning
Postens nummer:
236701
Posten skapad:
2016-05-19 10:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007