transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Weighted discrete hypergroups

Författare och institution:
Mahmood Alaghmandan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Ebrahim Samei (-)
Publicerad i:
Indiana University Mathematics Journal, 65 ( 2 ) s. 423-451
ISSN:
0022-2518
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Weighted group algebras have been studied extensively in Abstract Harmonic Analysis, where complete characterizations have been found for some important properties of weighted group algebras, namely, amenability and Arens regularity. One of the generalizations of weighted group algebras is weighted hypergroup algebras. Defining weighted hypergroups, analogous to weighted groups, we study Arens regularity and isomorphism to operator algebras for them. We also examine our results on three classes of discrete weighted hypergroups constructed by conjugacy classes of FC groups, the dual space of compact groups, and the hypergroup structure defined by orthogonal polynomials. We observe some unexpected examples regarding Arens regularity and operator isomorphisms of weighted hypergroup algebras.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
discrete hypergroups, weighted hypergroups, compact groups, FC groups
Postens nummer:
236691
Posten skapad:
2016-05-18 15:07
Posten ändrad:
2016-08-12 14:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007