transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Bildning basen för fred, frihet och demokrati"

Författare och institution:
Ida Östenberg (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Svenska Dagbladet, 8 mars 2016
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
236672
Posten skapad:
2016-05-18 11:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007