transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stannar Sverige utan invandring? Migration och demografiska dilemman 1945-2015

Författare och institution:
Joacim Waara (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia)
Publicerad i:
Kunskapslunch. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 2016-05-27,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Postens nummer:
236622
Posten skapad:
2016-05-17 13:27
Posten ändrad:
2016-05-18 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007