transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Presence of TSH receptors in discrete areas of the hypothalamus and caudal brainstem with relevance for feeding controls—Support for functional significance

Författare och institution:
Jonathan R Burgos (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Britt-Marie Iresjö (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Sara Wärnåker (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Ulrika Smedh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Brain research, 1642 s. 278–286
ISSN:
1872-6240
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Previous studies have shown that brain-derived thyroid-stimulating hormone (TSH) and its receptor (TSHr) are present in hypothalamic extracts. No studies investigating both the anatomical location and functional significance of putative TSHr proteins in specific central nervous system (CNS) nuclei involved in feeding controls have yet been conducted. The aim was thus to determine whether TSHr are present in nuclei associated with feeding behavior, and if such receptors may be functional.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
236614
Posten skapad:
2016-05-17 11:05
Posten ändrad:
2016-05-31 15:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007