transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Action research – Swedish pupils’ suggestions on how to prevent cyberbullying

Författare och institution:
Ann Frisén (Psykologiska institutionen); Sofia Berne (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Cyberbullying a challenge for researchers and practitioners: Prevention and intervention, Gothenburg, April 22, 2016,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Nyckelord:
Cyberbullying; Prevention; Intervention
Postens nummer:
236612
Posten skapad:
2016-05-17 09:59
Posten ändrad:
2016-05-17 10:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007