transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aktion mot nätmobbning – Svenska elevers tankar om bästa sätten att förebygga och åtgärda nätmobbning

Författare och institution:
Ann Frisén (Psykologiska institutionen); Sofia Berne (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Cyberbullying a challenge for researchers and practitioners: Prevention and intervention, Göteborg, April 21, 2016,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Nyckelord:
Nätmobbning; Förebygga; Åtgärda
Postens nummer:
236611
Posten skapad:
2016-05-17 09:54
Posten ändrad:
2016-05-17 10:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007