transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Development of guidelines for using a Midwifery Model of Woman-Centred Care during Childbirth: Ethnographic action research.

Författare och institution:
Olöf Asta Olafsdottir (-); Christina Nilsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ingela Lundgren (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
The Trinniel NJF (Nordiskt Jordemor Förbund) Congress, Gothenburg, 12-14 May 2016.,
ISBN:
978-91-637-4269-9
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Ytterligare information:
http://njfcongress.se/scientific-programme/
Postens nummer:
236601
Posten skapad:
2016-05-16 15:57
Posten ändrad:
2016-06-28 14:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007