transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Midwives´ care of childbearing women at a normal labor ward in Sweden – an ethnografic study.

Författare och institution:
Christina Nilsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ingela Lundgren (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Olöf Asta Olafsdottir (-); Liselott (Lisen) Dellenborg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
The Trinniel NJF (Nordiskt Jordemor Förbund) Congress, Gothenburg, 12-14 May 2016.,
ISBN:
978-91-637-4269-9
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Ytterligare information:
http://njfcongress.se/wp-content/uploads/2016/05/FINAL-PROGRAMME.pdf
Postens nummer:
236600
Posten skapad:
2016-05-16 15:48
Posten ändrad:
2016-06-28 12:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007