transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Holding multiple perspectives in a dialogical space: Mapping and negotiating controversial issues in an upper secondary school setting

Författare och institution:
Anne Solli (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Åsa Mäkitalo (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
The EARLI SIG 10, 21 and 25 conference August 28-29 in Tartu, Estonia,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Mänsklig interaktion med IKT
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Postens nummer:
236585
Posten skapad:
2016-05-16 10:45
Posten ändrad:
2016-05-16 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007