transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Response.

Författare och institution:
Karolina S Jabbar (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Caroline Verbeke (-); Anders G Hyltander (-); Henrik Sjövall (-); Gunnar C. Hansson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Riadh Sadik (-)
Publicerad i:
Journal of the National Cancer Institute, 106 ( 11 )
ISSN:
1460-2105
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Annan medicinsk grundvetenskap ->
Kemi
Nyckelord:
Biomarkers, Tumor, analysis, Cyst Fluid, chemistry, Female, Gene Expression Profiling, Humans, Male, Mucins, analysis, Pancreatic Cyst, metabolism, pathology, Pancreatic Neoplasms, pathology, Precancerous Conditions, chemistry
Postens nummer:
236576
Posten skapad:
2016-05-16 10:30
Posten ändrad:
2016-06-20 14:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007