transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blaming and framing the family: urban schools and school officials talk of neglecting parents

Författare och institution:
Ylva Odenbring (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Johannes Lunneblad (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
The Urban review, 48 ( 3 ) s. 484-498
ISSN:
0042-0972
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
class, family, neglect, secondary school, students, urban
Postens nummer:
236565
Posten skapad:
2016-05-16 09:35
Posten ändrad:
2016-08-07 12:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007