transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Back pain and MRI abnormalities in the thoracolumbar spine of elite long distance runners. A cross sectional study.

Författare och institution:
Olof Thoreson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); K Svensson (-); Pall Jonasson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Leif Swärd (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Peter Kovac (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Adad Baranto (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Medical Research Archives, 2 ( 4 ) s. 22-28
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Nyckelord:
Running, Low back Pain, young adult, Magnetic resonance imaging, intervertebral disc displacement, athletes, sports, physical loading, cross sectional studies
Postens nummer:
236564
Posten skapad:
2016-05-16 09:35
Posten ändrad:
2016-05-30 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007