transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Enhancing early childhood teacher education for children aged birth to 3 years

Författare och institution:
Susanne Garvis (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
5th International Conference of Early Childhood Education and Care,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
236561
Posten skapad:
2016-05-16 08:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007