transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

“I chose this school because the students were just like me”. School choice and homogenization processes in Swedish upper secondary education.

Författare och institution:
Ann-Sofie Holm (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Marianne Dovemark (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presenterat vid NFPF-konferensen i Helsinki, mars 2016.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
236558
Posten skapad:
2016-05-15 20:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007