transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nordic anti-discrimination law trends and legal dilemmas

Författare och institution:
Susanne Fransson (Institutionen för socialt arbete); Eberhard Stüber (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
European Journal of Social Law, ( 4/2014 ) s. 207-209
Antal sidor:
207-209
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Die Keure Legal Publisher
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Redaktörskap temanummer med fyra artiklar. Publicerad 2016 men nummer 4 år 2014.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Nyckelord:
Discrimination, disablity, religion, wage
Postens nummer:
236557
Posten skapad:
2016-05-15 15:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007