transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inflytande och makt över lönebildning och lönesättning

Författare och institution:
Susanne Fransson (Institutionen för socialt arbete); Eberhard Stüber (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Makt och inflytande i arbetslivet, red. Margareta Holmquist, s. 89-114
ISBN:
978-91-86743-53-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Premiss förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Maktfrågor i arbetslivet är ofta en spegling av tids andan. i bokens olika kapitel har forskarna studerat makt och inflytande i olika perspektiv. Vårt kapitel handlar om inflytande över lönen. Två kollektivavtalsområden: Kommunal och IF Metall utgör empiri. Analysen görs med hjälp av teorin om självreglerande system.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
arbetslivet, lön, inflytande och makt
Postens nummer:
236555
Posten skapad:
2016-05-15 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007