transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Newman system Model on a surgical ward with ALL-RN staffing a mean for developing hight´quality professional nursing

Författare och institution:
Irma Lindström (Institutionen för omvårdnad); Kerstin Segesten (Institutionen för omvårdnad); Solveig M Lundgren (Institutionen för omvårdnad); Monica Moene (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
The fifth international Newman system model symposium i Orlando,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Newman system model
Postens nummer:
236553
Posten skapad:
2016-05-15 14:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007