transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från att tro att man vet till att faktiskt göra det - gå mot en personcentrerad vårdprocess

Författare och institution:
Irma Lindström (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Jesper Hök (-)
Publicerad i:
Personcentrering inom hälso- och sjukvård: från filosofi till praktik. Red. Inger Ekman., s. 97-112
ISBN:
978-91-47-11405-4
Antal sidor:
16
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Nyckelord:
Personcentrerat arbetssätt
Postens nummer:
236546
Posten skapad:
2016-05-14 22:16
Posten ändrad:
2016-06-22 08:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007