transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quality of Life of Adults With Congenital Heart Disease in 15 Countries: Evaluating Country-Specific Characteristics.

Författare och institution:
Silke Apers (-); Adrienne H Kovacs (-); Koen Luyckx (-); Corina Thomet (-); Werner Budts (-); Junko Enomoto (-); Maayke A Sluman (-); Jou-Kou Wang (-); Jamie L Jackson (-); Paul Khairy (-); Stephen C Cook (-); Shanthi Chidambarathanu (-); Luis Alday (-); Katrine Eriksen (-); Mikael Dellborg (Institutionen för medicin & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Malin Berghammer (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för medicin); Eva Mattsson (-); Andrew S Mackie (-); Samuel Menahem (-); Maryanne Caruana (-); Gruschen Veldtman (-); Alexandra Soufi (-); Anitra W Romfh (-); Kamila White (-); Edward Callus (-); Shelby Kutty (-); Steffen Fieuws (-); Philip Moons (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för medicin)
Publicerad i:
Journal of the American College of Cardiology, 67 ( 19 ) s. 2237-45
ISSN:
1558-3597
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Measuring quality of life (QOL) is fundamental to understanding the impact of disease and treatment on patients' lives.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
236538
Posten skapad:
2016-05-14 11:14
Posten ändrad:
2016-06-01 12:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007