transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of a randomised reading intervention study: a 5-year follow-up

Författare och institution:
Ulrika Wolff (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Dyslexia, 22 ( 2 ) s. 85-100
ISSN:
1076-9242
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
decoding, dyslexia, intervention, reading
Postens nummer:
236489
Posten skapad:
2016-05-13 09:41
Posten ändrad:
2016-06-01 11:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007