transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Message from the chairs - 1st International Workshop on Rapid Continuous Software Engineering

Författare och institution:
Matthias Tichy (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers), Chalmers); M. Goedicke (-); M. Larsson (-)
Publicerad i:
1st International Workshop on Rapid Continuous Software Engineering, RCoSE 2014; Hyderabad; India; 3 June 2014, s. iii-iv
ISBN:
9781450328562
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Postens nummer:
236473
Posten skapad:
2016-05-13 08:12
Posten ändrad:
2016-09-14 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007