transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison of participants and non-participants in patient-reported outcome surveys: the case of Assessment of Patterns of Patient-Reported Outcomes in Adults with Congenital Heart disease - International Study.

Författare och institution:
Malin Berghammer (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Eva Mattsson (-); Bengt Johansson (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Mikael Dellborg (Institutionen för medicin)
Publicerad i:
Cardiology in the young, Epub ahead of print s. 1-8
ISSN:
1467-1107
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The last decade has seen a vast increase in the use of patient-reported outcomes. As patient-reported outcomes are used in order to capture patients' perspectives of their health and illness, it is a prerequisite for accurate patient-reported outcome evaluations to use representative samples. In order to evaluate representativeness, the present study focussed on the comparison between participants and non-participants in the Swedish branch of the international study APPROACH-IS (Assessment of Patterns of Patient-Reported Outcomes in Adults with Congenital Heart disease - International Study), regarding demographic, clinical, and health status characteristics.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
236469
Posten skapad:
2016-05-12 19:13
Posten ändrad:
2016-06-01 10:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007