transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neural responses to long-lasting slow touch

Författare och institution:
Chantal Triscoli (Psykologiska institutionen); Uta Sailer (Psykologiska institutionen); Gisela Häggblad (-); Håkan Olausson (-); Ilona Croy (-)
Publicerad i:
SfN - Society for Neuroscience; 17-21/10/2015; Chicago (IL) USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
236446
Posten skapad:
2016-05-12 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007