transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Being stroked is more rewarding and calming than stroking: an experimental study on touch between couples

Författare och institution:
Chantal Triscoli (Psykologiska institutionen); Ilona Croy (-); Håkan Olausson (-); Uta Sailer (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
The International Association for the Study of Affective Touch: Inaugural Congress; 20-22/03/2015; London (UK),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
236443
Posten skapad:
2016-05-12 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007