transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Uniform bounds for rational points on cubic hypersurfaces

Författare och institution:
Per Salberger (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Arithmetic and Geometry, s. 401-421
ISBN:
9781316106877
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Cambridge University Press
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
© Cambridge University Press 2015. We use a global version of Heath-Brown’ p-adic determinant method to show that there are ON,ε(Bdim X + 1/7 + ε) rational points of height at most B on a geometrically integral variety X ⊂ PN of degree three defined over Q. By the same method we also show that there are Oε(B12/7 + ε) rational points of height at most B outside the lines on any cubic surface in P3.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Number Theory, Geometry and Topology
Postens nummer:
236437
Posten skapad:
2016-05-12 14:21
Posten ändrad:
2016-07-05 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007