transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Toeplitz Operators Defined by Sesquilinear Forms: Bergman Space Case

Författare och institution:
Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); N. Vasilevski (-)
Publicerad i:
Journal of Mathematical Sciences (United States), 213 ( 4 ) s. 582-609
ISSN:
1072-3374
E-ISSN:
1573-8795
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
© 2016, Springer Science+Business Media New York. The definition of Toeplitz operators in the Bergman space [InlineMediaObject not available: see fulltext.] of square integrable analytic functions in the unit disk in the complex plane is extended in such a way that it covers many cases where the traditional definition does not work. This includes, in particular, highly singular symbols such as measures, distributions, and certain hyperfunctions. Bibliography: 22 titles.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
236419
Posten skapad:
2016-05-12 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007