transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Correction: Magnetically induced structural anisotropy in binary colloidal gels and its effect on diffusion and pressure driven permeability

Författare och institution:
Christoffer Abrahamsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi, Chalmers); Lars Nordstierna (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi, Chalmers); Johan Bergenholtz (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); A. Altskär (-); M. Nydén (-)
Publicerad i:
Soft Matter, 11 ( 35 ) s. 7066
ISSN:
1744-683X
E-ISSN:
1744-6848
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
236339
Posten skapad:
2016-05-11 15:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007