transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Consolation in Christian Heinrich Postel's Biblical Opera Libretto Cain und Abel Oder Der verzweifelnde Bruder=Mörder (1689)

Författare och institution:
Dag Hedman (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
LIR.journal , 4 ( 4 ) s. 49-66
E-ISSN:
2001-2489
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
consolation, Christian Heinrich Postel, Cain and Abel, libretto, Hamburg
Postens nummer:
236334
Posten skapad:
2016-05-11 15:12
Posten ändrad:
2016-05-12 15:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007