transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nachfeld im Kontakt. Eine Korpusuntersuchung am Russlanddeutschen in Sibirien

Författare och institution:
Christiane Andersen (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Göteborger Arbeitspapiere zur Sprachwissenschaft, s. 21
ISSN:
1653-9559
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
tyska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
word order language contact, German, Russian
Postens nummer:
236304
Posten skapad:
2016-05-11 13:22
Posten ändrad:
2016-05-11 13:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007