transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

TyreOpt - Phase I

Författare och institution:
Zuzana Nedelkova (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Antal sidor:
17
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Farkostteknik
Chalmers styrkeområden:
Energi
Transport
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
236272
Posten skapad:
2016-05-11 11:18
Posten ändrad:
2016-05-16 08:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007