transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quantum Groups: From the Kulish–Reshetikhin Discovery to Classification

Författare och institution:
B. Kadets (-); E. Karolinsky (-); Iulia Pop (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Mathematical Sciences (United States), 213 ( 5 ) s. 743-749
ISSN:
1072-3374
E-ISSN:
1573-8795
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this paper is to provide an overview of results about classification of quantum groups which were obtained by the authors. Bibliography: 17 titles.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
236248
Posten skapad:
2016-05-11 10:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007