transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det återvunna paradiset. Tidigmoderna trädgårdar i fiktion och verklighet, teori och praktik

Redaktör(er):
Rikard Wingård (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion); Cecilia Rosengren (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion); Kim Olsen (Institutionen för historiska studier); Bo Lindberg (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion); Britt-Marie Karlsson (Institutionen för språk och litteraturer)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
LIR. Skrifter - Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
ISBN:
978-91-88348-65-4
Antal sidor:
237
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Konst ->
Scenkonst
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Postens nummer:
236207
Posten skapad:
2016-05-10 17:27
Posten ändrad:
2016-05-10 17:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007