transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mathematics awareness month: The future of prediction

Författare och institution:
L.R. Goldberg (-); Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); C. Ciliberto (-); J.M.P. Balmaceda (-); F.E. Su (-)
Publicerad i:
Notices of the American Mathematical Society, 63 ( 4 ) s. 352-356
ISSN:
0002-9920
E-ISSN:
1088-9477
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
236149
Posten skapad:
2016-05-10 09:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007