transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Funktionsnedsatta kvinnor förlorare. Debattartikel I Socionomen – Tidskriften för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi. 2016;3:69.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socionomen – Tidskriften för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi. 2016;3:69., ( 3 ) s. 69
ISSN:
0283-1929
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
funktionsnedsättning, funktionshinderspolitik, jämställdhet, politiskt inflytande, kvinnor, genusforskning, Myndigheten för delaktighet, intersektionalitet, Sverige
Postens nummer:
236134
Posten skapad:
2016-05-09 21:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007