transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Cloud-Based Editor for Multilingual Grammars

Författare och institution:
Thomas Hallgren (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Ramona Enache (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Aarne Ranta (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU))
Publicerad i:
ACL-IJCNLP 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Abstract Writing deep linguistic grammars has been considered a highly specialized skill, requiring the use of tools with steep learning curves and complex installation procedures. As the use of statistical methods has increased, new generations of computational linguists are getting less and less prepared for grammar writing tasks. In an aim to provide a better learning experience for grammar writers, we present a grammar engineering tool that resides in the cloud. It has been used in several tutorial courses and self-studies, and it ...
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Nyckelord:
grammar engineering, IDE
Postens nummer:
236131
Posten skapad:
2016-05-09 17:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007