transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sensory innervation of the guinea pig colon and rectum compared using retrograde tracing and immunohistochemistry.

Författare och institution:
Bao Nan Chen (-); Catharina Olsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap); D F Sharrad (-); S J H Brookes (-)
Publicerad i:
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, Epub ahead of print
ISSN:
1365-2982
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Neurons in lumbar and sacral dorsal root ganglia (DRG) comprise extrinsic sensory pathways to the distal colon and rectum, but their relative contributions are unclear. In this study, sensory innervation of the rectum and distal colon in the guinea pig was directly compared using retrograde labeling combined with immunohistochemistry.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi ->
Neurobiologi
Postens nummer:
236128
Posten skapad:
2016-05-09 16:57
Posten ändrad:
2016-07-05 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007