transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Takotsubo syndrome: not as benign as once believed.

Författare och institution:
Elmir Omerovic (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
European journal of heart failure, 18 ( 6 ) s. 657-9
ISSN:
1879-0844
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
236119
Posten skapad:
2016-05-09 14:04
Posten ändrad:
2016-09-02 15:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007