transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Human Resource Management in Innovative Firms´ Strategic Decision Making.

Författare och institution:
Marita Blomkvist (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning); J Johansson (-); W Rodgers (-)
Publicerad i:
31st Workshop on Strategic Human Resource Management in April 25-26, Spain.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
236101
Posten skapad:
2016-05-09 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007