transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

CONTACT WITH HEALTH-CARE SERVICE EXPECTATION AND REALITY OF SITUATION EXPERIENCED BY IMMIGRANTS SEEKING SWEDISH HEALTH-CARE.

Författare och institution:
Ferid Krupic (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Sahmir Sadic (-); Nabi Fatahi (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Materia socio-medica, 28 ( 2 ) s. 141-5
ISSN:
1512-7680
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of the study was to investigate how immigrants from Bosnia and Herzegovina, Somalia and Kosovo experienced contact with Swedish health-care regarding meeting with health-care professionals.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
236096
Posten skapad:
2016-05-09 10:28
Posten ändrad:
2016-06-01 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007